Senzaparty.net

nejzobrazovanejší fotoreporty minulého dne

22.08.2009 Letiště Hradčany [CL] MIMOŇSKÉ Války XV.
19.07.2014 Pod kaďanským hradem [CV] Vysmáté léto Kadaň
02.12.2009 ULeguana [UL] Vítání prvňáčků
 

návštěvní kniha

komentáře k diskuzi

 Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku

oto | 10.05.2018 18:14:56
 • Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku



  Tento článok je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú aj z duchovného hľadiska všetky protesty za slušné Slovensko kontraproduktívne a nikdy nemôžu priniesť nijaké zlepšenie situácie. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/slusni-ludia-nepotrebuju-robit-ziadne-revolucie-vyjadrenie-k-situacii-na-slovensku

 • reagovat

 Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

oto | 12.04.2018 16:36:56
 • Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom


  Nedávno som si opäť pozrel známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo má nám všetkým určite čo povedať, len ho je treba správne dešifrovať. A práve o toto dešifrovanie sa teraz pokúsme, aby sme aj my nemuseli celý svoj život prežiť len ako ozubené, nevedomé kolieska v iluzórnej realite matrixu, predstierajúcej skutočný život, zatiaľ čo skutočnou, nedôstojnou realitou je realita nášho zotročenia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1803/matrix-hodnotny-film-s-hlbokym-a-silnym-posolstvom

 • reagovat

 Česko slovenský mravnostný konflikt

oto | 26.02.2018 19:41:30
 • Česko slovenský mravnostný konflikt

  Správa z tlače: Mesto Piešťany siahlo po cenzúre umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej siene zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1802/cesko-slovensky-mravnostny-konflikt

 • reagovat

 Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!

oto | 01.02.2018 18:18:04
 • Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!


  Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/kde-sa-vzal-duch-cloveka-poznajme-sami-seba-svoj-povod-a-svoju-cestu

 • reagovat

 Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie

oto | 11.01.2018 16:55:30
 • Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie


  Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavajú do úlohy humanistov a dobrodincov. Vždy ale riešia len dôsledky a nikdy sa nezamerajú na samotnú podstatu problému. To by totiž znamenalo nevyhnutnú zmenu správania sa ich samotných, čo doteraz nikto z týchto takzvaných dobrodincov neurobil.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/demaskovanie-pokrytectva-charity-prijimania-migrantov-a-ekologie

 • reagovat

 Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

oto | 14.12.2017 15:17:32
 • Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?


  Aká bola duchovnosť našich slovanských predkov pred príchodom Cyrila a Metoda? Je naozaj iba nejakými bájami to, v čo verili, čo uctievali a čo považovali za realitu? Kým boli v skutočnosti ich takzvaní „bohovia“? Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže v období veľkej Moravy, o ktorom budeme hovoriť.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1712/co-bolo-podstatou-povodnej-duchovnosti-davnych-slovanov

 • reagovat

 Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí

oto | 16.11.2017 18:35:19
 • Dnes už asi málokto pozerá ruské filmy o boji proti nemeckému fašizmu v období druhej svetovej vojny. Filmy na túto tému vznikajú v Rusku aj v súčasnosti, a napriek určitým veciam, ktoré by sa im dali vytknúť, pretože nakoniec každému filmu sa dá niečo vytknúť, sú vo všeobecnosti nositeľmi jedného veľmi hlbokého posolstva. Ukazujú nám totiž, ako obyčajní ľudia, dovtedy žijúci predovšetkým v zmysle nižšieho dobra, zameraného hlavne na vlastný prospech, dokázali prekonať sami seba.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/hola-pravda-o-vojnovych-stvacoch-neuverite-kto-medzi-nich-patri

 • reagovat

 Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!

oto | 12.10.2017 19:22:50
 • Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!


  Je žiaľ objektívnym faktom, že kresťanstvo spôsobilo počas svojej dlhej histórie veľké množstvo zla. Má na svedomí veľa bolesti, nešťastia a dokonca i ľudských životov. Viď križiacke vojny, inkvizícia a podobne. A práve kvôli všetkej tejto historicky objektívne dokazateľnej negativite dnes veľa ľudí na kresťanstvo zanevrelo. Odvrhujú ho ako celok, pričom si ale neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by im mohlo výrazne pomôcť v ich osobnom, čisto ľudskom vývoji, ale predovšetkým v ich vývoji duchovnom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/clovece-nestastny-neodsudzuj-krestanstvo

 • reagovat

 Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

oto | 15.09.2017 16:16:34
 • Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!



  Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín. A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1709/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu

 • reagovat

 Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

oto | 17.08.2017 14:47:20
 • Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti


  Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

 • reagovat

 Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!

oto | 13.07.2017 19:18:30
 • Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!


  Neuveriteľná je naivita ľudí, ktorí sa dali opäť zmanipulovať v prospech zámerov oligarchie. Za francúzskeho prezidenta totiž zvolili Emmanuela Macrona, čiže bábku v rukách elity, ktorá bude poslušne plniť jej vôľu a uskutočňovať jej zámery. Bude stáť nie v službách francúzskeho ľudu, ale v službách oligarchie a nenásytných globalistických elít, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví divokým a neriadeným pokračovaním prisťahovalectva, rozpredávaním francúzskych strategických podnikov Nemecku a USA, alebo tvorbou zákonov v prospech najbohatších a v neprospech obyčajných ľudí. To povedie k ďalšiemu ožobračovaniu tých, čo nemajú mnoho a k ďalšiemu bohatnutiu tých, čo majú veľa.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1707/macron-dalsi-uspesny-krok-k-svetovlade-elit

 • reagovat

 O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

oto | 22.06.2017 14:26:31
 • O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy



  Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1706/o-bezprecedentnom-evolucnom-upadku-sucasnej-europy

 • reagovat

 Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!

oto | 17.05.2017 16:12:09
 • Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!


  Na bezodnej chamtivosti postavený súčasný systém, v ktorom chcú mať bohatí stále viac začína zákerne siahať na pôdny fond krajín strednej Európy. Keď sa už totiž úspešne podarilo rozkradnúť, alebo vzletnejšie povedané predať do rúk zahraničných investorov takmer všetky strategické podniky, prichádza na rad pôda. Zvýrazniť je však treba fakt, že krajiny vyšehradskej štvorky sa snažia tomuto trendu zabrániť. Napríklad Poľsko zadefinovalo pôdu ako najcennejšie národné bohatstvo s odôvodnením, že predsa národy kedysi viedli vojny o územia, čiže o pôdu, pretože im poskytovala obživu.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/chcu-nam-ukradnut-este-aj-podu

 • reagovat

 Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

oto | 27.04.2017 14:45:45
 • Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!


  Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme. Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa väčším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1704/zobudme-sa-otcenas-nikdy-nebol-len-modlitbou

 • reagovat

 Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

oto | 03.04.2017 14:49:44
 • Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!


  Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu? A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/bratia-slovania-nemaju-nas-za-nic

 • reagovat

 Človeče buď človekom! Aj v intimite!

oto | 09.03.2017 15:22:27
 • Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/clovece-bud-clovekom-aj-v-intimite

 • reagovat

 Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

oto | 09.02.2017 17:06:57
 • Koncom roka 2016 balansoval náš svet takmer na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendenciou jeho eskalácie až do jadrovej konfrontácie. Atmosféra priam hmatateľného napätia, s podtextom blízkeho svetového konfliktu mocností však povolila okamžite po zvolení Trumpa za prezidenta USA a v súčasnosti je možné badať v tomto smere naozaj značné uvoľnenie. To samozrejme neznamená, že by bolo zrazu všetko absolútne bezproblémové, ale minimálne o vojne mocností sa už ako o skoro hotovej veci prestalo hovoriť.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/trump-svet-dostal-sancu-vyuzije-ju

 • reagovat

 O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania

oto | 12.01.2017 16:39:07
 • Tento text je pokusom o postihnutie prvotnej príčiny a posledného dôsledku veľkého svetového diania, ktorým má byť zotročenie národov a zredukovanie ľudstva samozvanou elitou na takzvanú zlatú miliardu. Áno, za fatálnej nevedomosti vyššie spomínaných skutočností sú jednotlivci i celé národy ako ovce nenápadne, ale isto tlačení k nastoleniu nového svetového poriadku nadvlády elít nad absolútne zotročenými masami.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1701/o-hlbokych-duchovnych-pricinach-sucasneho-svetoveho-diania

 • reagovat

 Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?

oto | 19.12.2016 14:50:59
 • Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?


  Stvoriteľ nám daroval slobodnú vôľu. Môžme ju užívať po svojom, čiže žiť v hriechu, alebo žiť podľa jeho prikázaní. Ibaže prikázania sú vlastne konkrétne pravidlá. Zákony ako správne žiť. Musíme ich dodržiavať, ak chceme byť spasení, teda úplne sa im podriadiť. Prestať žiť podľa svojej vôle a začať žiť podľa Vôle Božej. Dobrovoľne sa vzdať vlastnej vôle a úplne sa podriadiť niečomu vyššiemu. Vzdať sa svojho práva rozhodovať o vlastnom živote a prijať fakt, že sme bezmocne vydaní napospas niekomu inému. Nie je to definícia otroctva?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1611/preco-nam-chce-tvorca-vziat-slobodnu-volu

 • reagovat

 Bezhotovostní platba jako cesta k totálnímu zotročení

oto | 24.11.2016 18:25:48
 • Jako třeba například vy dnes ovládáte svůj televizní přijímač dálkovým ovládáním a pouhým stlačením knoflíku volíte programy, ať už zábavu, sport, film, píseň, nebo cokoliv jiného, ​​na co se budete dívat a co na vás bude vnitřně působit, přesně stejně může někdo z neznámého centra mačkat ovladač a prostřednictvím implantátu ve vás aktivovat různé psychické stavy, jako je třeba zoufalství, strach, úzkost, touhu zabíjet a tak dále a tak dále.
  Více se dozvíte na:
  http://smilan.bloger.cz/_/Bezhotovostni-platba-jako-cesta-k-totalnimu-zotroceni

 • reagovat

 Sýrie, USA, Rusko! Světová válka na spadnutí?

oto | 24.10.2016 19:21:51
 • Ve všednosti dnů si mnozí lidé ani nevšimli, že jsme se ocitli na pokraji vojenské konfrontace mocností. Američtí generálové chrlí výhrůžky o ruských vojácích, kteří začnou hromadně přicházet domů ze Sýrie v igelitových pytlích. A také o tom, že již není otázkou, zda-li vypukne válka s Ruskem, ale kdy vypukne.

  Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Syrie-USA-Rusko-Svetova-valka-na-spadnuti

 • reagovat

 Burknini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!

oto | 22.09.2016 17:03:27
 • Burkini sú celotelové plavky moslimiek, ktoré sa najmä na francúzskych plážach stali jednou z najhorúcejších tém tohto leta. Reportérka Mathilde Cousinová bola napríklad svedkom ponižujúceho pokutovania ženy za to, že nemala oblečenie „rešpektujúce dobré mravy a sekularizmus“. Vyzeralo to dosť násilne, keď traja policajti obkolesili dotyčnú ženu, pričom jeden z nich držal prst na spúšti slzotvorného plynu.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1609/burknini-lekcia-mravnosti-nemravnej-europe

 • reagovat

 Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

oto | 25.08.2016 15:49:41
 • Před nedávnem jsem se na internetu setkal s textem, který hovořil o možnostech přežití po kolapsu civilizace. Článek byl napsán formou testu. Podle počtu získaných bodů dostal čtenář určitý komplexní obraz o možnostech svého osobního přežití, nebo nepřežití takové krizové situace.

  Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Proc-me-irituji-predpovedi-kolapsu-civilizace

 • reagovat

 O ľudskej schopnosti získať odpoveď na všetko

oto | 28.07.2016 16:58:27
 • Je našou prirodzenosťou, že si vždy budeme klásť najrozličnejšie otázky. Avšak človek, nachádzajúci sa tvárou v tvár najzásadnejším otázkam vlastného bytia by mal vedieť, že na každú z nich existuje odpoveď a že on sám sa je schopný týchto odpovedí dopátrať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1607/o-ludskej-schopnosti-ziskat-odpoved-na-vsetko

 • reagovat

 Zničí nás to neviditeľné?

oto | 30.06.2016 19:31:26
 • Človek dneška je človekom hmoty, uznávajúcim len to, čo vidí, čo dokáže ohmatať, čo podľa neho reálne existuje a čo mu prináša nejaký viditeľný hmotný prospech. Iba to je hodné jeho úsilia, námahy a odriekania. Všetko ostatné, čo do vyššie spomínanej kategórie nepatrí, čo teda nie je možné vidieť, ohmatať a čo z hmotného hľadiska možno považovať za neexistujúce, to všetko je pre súčasných ľudí bezpredmetné a nehodné pozornosti.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1606/znici-nas-to-neviditelne

 • reagovat

 Prečo potrebujú USA a západné štáty vládnuť svetu?

oto | 10.06.2016 18:13:37
 • Začnem faktami, ktoré som spomínal už viackrát. Prostredníctvom nich sa dá totiž dokonale pochopiť zvrátený spôsob uvažovania, na základe ktorého považujú USA a západné krajiny nutnosť vlastnej svetovej hegemónie priam za životne dôležitú. Prvým faktom je skutočnosť, že ak by všetky národy sveta žili takým istým životným štýlom, ako západ, potrebovali by sme k tomu energetické zdroje štyroch planét podobných Zemi.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1606/preco-potrebuju-usa-a-zapadne-staty-vladnut-svetu

 • reagovat

 Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?

oto | 13.05.2016 19:58:47
 • Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?


  Ak sa detailnejšie pozrieme na najrozličnejšie odvetvia spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, nájdeme veľké množstvo vecí, ktoré nie sú dobré. Vecí, ktoré spôsobujú problémy, pnutia a konflikty. A to platí nie len v rámci našej spoločnosti, ale aj medzi národmi, či náboženstvami. Na základe toho potom často dochádza k prejavom nespokojnosti, násilia a teroru. Dochádza k lokálnym ozbrojeným stretom, ba v súčasnosti narastá i hrozba opätovného, veľkého celosvetového vojnového konfliktu. A to už nie je žiadna maličkosť!

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1605/spolocnost-je-chora-ako-ju-vyliecit

 • reagovat

 Dobrý a zlý extrémizmus! Odhalenie falše a dvojitého metra EU

oto | 07.04.2016 19:45:28
 • Dobrý a zlý extrémizmus! Odhalenie falše a dvojitého metra EU


  V živote bývame často postavení pred okolnosti, v ktorých sa zrazu a celkom nečakane ukáže naša pravá tvár. Napríklad trebárs naša faloš a pokrytectvo, ktoré sa nám inokedy darí celkom úspešne skrývať. No a presne k takémuto náhlemu odhaleniu falše, pokrytectva a dvojakého metra došlo nedávno zo strany EU. Konkrétne zo strany rozličných, EU naklonených, oficiálnych i neoficiálnych zdrojov, ktoré vyjadrovali svoje rozhorčenie nad nedávnymi slovenskými parlamentnými voľbami.

  Viac sa dozviete na:
  http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/03/dobry-zly-extremizmus-odhalenie-false.html

 • reagovat

 Aj socializmus mal svoje dobré stránky

oto | 11.03.2016 19:31:56
 • Aj socializmus mal svoje dobré stránky


  Nič nie je úplne čierne, ale ani úplne biele. Keď sa objektívne pozeráme na svet zistíme, že všetko má svoje pre a svoje proti. A presne tak je to aj so súčasným a bývalým spoločenským systémom. Nie všetko v tom bývalom bolo zlé a nie všetko v tom súčasnom je iba dobré. Mnohým skôr narodeným ľuďom sa preto bytostne prieči dnešné, jednostranné a propagandisticky orientované, čiernobiele videnie vzťahu medzi súčasnosťou a minulosťou v oficiálnych médiách.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1603/aj-socializmus-mal-svoje-dobre-stranky

 • reagovat

 Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!

oto | 18.02.2016 18:39:01
 • Ľudia sa už dávno prestali pýtať na to, či je ich konanie v súlade s Vôľou Stvoriteľa a jeho Zákonmi. Vôbec nás už nezaujíma, či sú naše snahy o riešenie najrozličnejších problémov kompatibilné so Zákonmi Tvorcu univerza. Môžeme síce vo svojej slobodnej vôli jednať takýmto spôsobom, avšak naše konanie sa tým automaticky dostáva do rozporu so Zákonmi univerza, čo pre nás musí mať celkom logicky nepriaznivé dôsledky.

  Viac sa dozviete na:
  http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/02/imigracia-nekoresponduje-s-volou.html

 • reagovat

 Korene európskeho pseudohumanizmu

oto | 28.01.2016 15:36:15
 • Ak ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť. V čom sa skrýva príčina tohto stavu? Kde hľadať korene pseudohumanizmu, ktorý z dlhodobého hľadiska ohrozuje identitu európskych národov?

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1601/korene-europskeho-pseudohumanizmu

 • reagovat

 Aký je zmyslel staroby a čakania na smrť?

oto | 25.12.2015 17:51:40
 • Aký je zmyslel staroby a čakania na smrť?


  Položili ste si niekedy otázku, aký má vlastne zmyslel neskorá staroba, nemohúcnosť, choroba a odkázanosť na iných, javiace sa ľuďom aktívneho veku ako niečo bezvýchodiskového? A nie len im, ale aj mnohým starým ľuďom samotným?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1512/aky-je-zmyslel-staroby-a-cakania-na-smrt

 • reagovat

 Prečo vládne svetu útlak a neprávo

oto | 27.11.2015 16:31:08
 • Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, vládnu na našej planéte rôzne formy útlaku. Existuje napríklad skupina ľudí, ktorí tvrdia, že najväčším svetovým utláčateľom sú USA. Tie vraj majú prsty vo všetkých ozbrojených konfliktoch po celom svete za posledných 60 rokov. Hovorí sa, že USA sú svetovým hegemónom, ktorý sa snaží dostať všetky národy do svojho područia, aby ich mohol ovládať a profitovať z nich.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1511/preco-vladne-svetu-utlak-a-nepravo

 • reagovat

 Začiatok konca Európy?

oto | 30.10.2015 17:07:39
 • Začiatok konca Európy?


  Situáciu, ktorá v Európe nastala v súvislosti s utečenckou krízou je možné v istom zmysle pripodobniť k obdobiu pádu Rímskej ríše. Rímska ríša bola totiž ku svojmu koncu už tak prehnitá a mravne zdegenerovaná, že ju nakoniec zdolali hordy barbarov. Zdolali ju hordy barbarov, ktoré síce stáli kultúrne omnoho nižšie, avšak práve pre svoje nízke vývojové postavenie mali celý svoj ďalší vývoj ešte stále pred sebou.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1510/zaciatok-konca-europy

 • reagovat

 Naše hodnoty! Aké sú len biedne!

oto | 01.10.2015 17:50:02
 • Naše hodnoty! Aké sú len biedne!


  Do akej miery sa usilujeme o vysoké hodnoty, do takej miery sa stáva náš život hodnotným. Oddávaním sa nízkym hodnotám činíme náš život nízko hodnotným a naopak, snahou o vysoké hodnoty sa náš život stáva vysoko hodnotným. Ako sa ale tieto veľmi vážne skutočnosti prejavujú v praxi? Ako sa prejavujú bežnom a každodennom živote?

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1509/nase-hodnoty-ake-su-len-biedne

 • reagovat

 Tragédia inštitucionalizovanej viery

oto | 04.09.2015 16:30:46
 • Tragédia inštitucionalizovanej viery

  Konkrétnym účelom tohto textu je snaha o poučenie sa z dôsledkov osudového konfliktu Ježiša Krista s vtedajšou inštitucionalizovanou cirkvou. Ježišov príbeh je totiž príbehom rebela, ktorý prišiel do konfliktu s inštitúciou. Do konfliktu so vtedajším plne inštitucionalizovaným židovským náboženským systémom.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1508/tragedia-institucionalizovanej-viery

 • reagovat

 Názor na voľnú lásku

oto | 30.07.2015 18:57:51
 • Prevažná väčšina dnešných mužov a žien jedná vo vzťahoch medzi sebou spôsobom, ktorý možno definovať ako voľná láska. Alebo snáď ešte výstižnejšie, voľný sex. Medzi vzájomne sa poznávajúcou dvojicou k nemu totiž dochádza už po prvých stretnutiach, ak nie dokonca pri úplne prvom osobnom styku. Pár desiatok rokov nazad bolo takéto niečo ojedinelé, avšak takzvaný „pokrok“ nemožno zastaviť. Ľudia modernej doby žijú rýchlo a vo vzájomných vzťahoch medzi pohlaviami sa už takmer natrvalo udomácnilo to, čo možno nazvať voľnou a neviazanou láskou.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1507/nazor-na-volnu-lasku

 • reagovat

 Čo chýba sexuálnej výchove?

oto | 06.07.2015 14:16:35
 • Čo chýba sexuálnej výchove?


  Čo podstatného chýba súčasnej koncepcii sexuálnej výchovy? Prečo tak poburuje určité skupiny obyvateľstva? A nie len u nás, ale aj na západe? Prečo i na tak pokrokovom západe prejavujú niektorí rodičia ostrý nesúhlas a svojim odmietaním účasti detí na vyučovaní sa neraz dobrovoľne vystavujú perzekúciam štátu? Vo vyhrotenej podobe dokonca až väzeniu?

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1506/co-chyba-sexualnej-vychove

 • reagovat

 Iný a zvláštny pohľad na sexualitu

oto | 11.05.2015 15:19:49
 • Nedávno som sa stretol s veľmi zaujímavým textom, týkajúcim sa ľudskej sexuality, ktorý predostiera úplne iné rozmery a dimenzie. I mňa samotného priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na základe čoho vznikol tento článok. Spomínaný text bol pomerne krátky a tu je jeho voľné pretlmočenie:

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1504/iny-a-zvlastny-pohlad-na-sexualitu

 • reagovat

 Nesprávne poňatie emancipácie

oto | 16.04.2015 18:54:09
 • Nesprávne poňatie emancipácie


  V čom spočíva dnešné pomýlené a pokrivené chápanie emancipácie? Spočíva v jej rozpore s veľkým vesmírnym Zákonom doplnenia celku, ktorý funguje na základe vzájomnej príťažlivosti dvoch protikladných častí, priťahujúcich sa za účelom vytvorenia jedného, harmonicky fungujúceho celku.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1504/nespravne-ponatie-emancipacie

 • reagovat

 O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa

oto | 26.03.2015 14:53:38
 • O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa


  Hovoriť o právach je možné len tam, kde sa plnia povinnosti. Kde však niet plnenia povinností, tam niet ani žiadnych práv. Toto je zásadná a rozhodujúca skutočnosť, z ktorej je treba vychádzať. Má teda kresťanský svet právo na lásku Stvoriteľa, o ktorej sa suverénne domnieva, že ju má absolútne istú? Je oprávnené sebaubezpečovanie a neustále sebauisťovanie kresťanov o tom, že všetko milujúca Láska Najvyššieho sa nad nimi ustavične skláňa a oni žijú v jej priazni a ochrane? Sú tieto domnienky naozaj pravdivé, alebo je to len sladká lož, ktorou sa kresťanstvo klame?

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1503/o-prave-krestanstva-na-lasku-stvoritela

 • reagovat

 Staňte sa nesmrteľnými!

oto | 26.02.2015 15:23:10
 • Človek v sebe nesie predpoklad stať sa nesmrteľným! Musí sa však usilovať o to, aby túto métu dosiahol, pretože bez práce neexistujú žiadne koláče. Bez zodpovedajúceho úsilia predsa nemôžeme vôbec ničoho dosiahnuť, nech už sa to týka akejkoľvek veci. Poslaním každého z nás je teda dosiahnutie vlastnej nesmrteľnosti a preto práve týmto smerom by malo byť zamerané naše životné snaženie. Ak totiž o svoju nesmrteľnosť usilovať nebudeme, nikdy ju ani nenadobudneme. A iba preto, že ľudia nedokážu vôbec doceniť obrovský dosah toho, čo tým strácajú, iba preto môžu byť v tejto nesmierne dôležitej veci tak laxnými.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1502/stante-sa-nesmrtelnymi

 • reagovat

 O probléme homosexuality inak

oto | 05.02.2015 13:07:43
 • Žijeme v dobe dúhových pochodov a presadzovania legalizácie registrovaných partnerstiev. V dobe, v ktorej sa považuje za prejav pokroku a tolerancie súhlasné stanovisko s bojom za zrovnoprávnenie homosexuálov. V dobe, keď sa práve takýto postoj považuje za prejav intelektuálnej výšky, kým nesúhlasné stanovisko je naopak považované za prejav primitivizmu a netolerancie. No a práve v takejto dobe by bolo možno na veľký úžitok vedieť, aký názor má na tento problém Biblia. Alebo inými slovami povedané, ako sa na tieto veci pozerať v súlade s Vôľou Stvoriteľa.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1502/hospodin-homosexualita-a-ine

 • reagovat

 Chcete mať ľahkú smrť?

oto | 09.01.2015 18:19:53
 • Chcete mať ľahkú smrť?


  Smrť je istota, s ktorou musí každý z nás počítať. Zaručená istota, ku ktorej sa každým dňom čoraz viacej približujeme. Žiaľ, ľudia sa problematikou smrti vo vzťahu k sebe samým príliš nezaoberajú a začínajú na ňu myslieť až vtedy, keď sa priblíži ich čas. Potom však už býva zväčša neskoro zmeniť niečo na jej priebehu a zásadným spôsobom ovplyvniť to, či bude ľahká, alebo či budeme musieť podstúpiť ťažký a zúfalý smrteľný zápas. Komu to nie je ľahostajné, mal by preto už teraz začať žiť tak, aby jeho smrť mohla byť ľahká.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1501/chcete-mat-lahku-smrt

 • reagovat

 Spravodlivosť existuje!

oto | 18.12.2014 17:58:32
 • Spravodlivosť existuje!



  Človeka nemožno nasilu spraviť šťastným, aj keby sme si to veľmi priali. Má totiž slobodnú vôľu, ktorá je darom od Stvoriteľa a ktorá mu umožňuje slobodne sa rozhodovať pre veci dobré, alebo zlé. S každým našim slobodným rozhodnutím je však spojená zodpovednosť, ktorej sa nemôžeme zbaviť. Vo stvorení totiž platí železný Zákon: Čo kto zaseje, to aj zožne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1412/spravodlivost-existuje

 • reagovat

 Úvaha o poslednom súde

oto | 29.11.2014 15:29:55
 • Posledný súd! Pojem spájajúci sa s veľkou knihou nielen kresťanského sveta – s Bibliou. Posledný súd! Spojenie dvoch slov, ktoré nám pri hlbšom pohľade samé odhalia vlastný zmysel. Pojem, znamenajúci výstrahu pre ľudstvo na zemi.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1411/uvaha-o-poslednom-sude

 • reagovat

 Najskôr hodnoty, potom chlieb!

oto | 31.10.2014 16:05:38
 • Najskôr hodnoty, potom chlieb!


  Sú ľudia, ktorých popudzuje, keď sa im hovorí o vyšších hodnotách. Keď sa im hovorí o tom, že úsilie každého človeka by malo byť trvalo zamerané k dosahovaniu a realizovaniu tých najvyšších duchovných a morálnych hodnôt. Popudzuje ich to nie preto, že by snáď boli celkom zlí ale preto, lebo ich život príliš bije. Lebo sú nútení každodenne bojovať takmer o holé prežitie a vo svojich starostiach, vo svojom pracovnom nasadení a existenčnom strachu nemajú čas ani chuť zapodievať sa podobnými „hlúposťami“.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1410/najskor-hodnoty-potom-chlieb

 • reagovat

 Odkaz mŕtveho...

oto | 07.10.2014 14:04:09
 • Odkaz mŕtveho...


  Pred nedávnom som mal sen. Stretol som v ňom jedného známeho, ktorý je už dlhšiu dobu mŕtvy. Keď som od neho odchádzal, ešte na mňa z diaľky zavolal: „A pripomeň im, aby žili s vedomým, že všetko pokračuje aj po smrti!“ A preto teraz na jeho prianie všetkým pripomínam: Žite svoj súčasný život s vedomým, že smrťou nič nekončí, ale všetko ďalej pokračuje. A že je to práve takto a nie inak zistí každý z nás veľmi rýchlo po odložení svojho fyzického tela.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1409/odkaz-mrtveho

 • reagovat

 Ako sa stať dobrým človekom?

oto | 11.09.2014 15:40:19
 • Nedávno som bol v kostole a ak by som mal naozaj stručne zhrnúť podstatu toho, čo som sa dozvedel, išlo o to, že máme byť dobrými ľuďmi a máme sa vyvarovať zla. To je v zásade správne a nedá sa voči tomu nič namietať, avšak keď som odišiel domov a hlbšie nad vecou uvažoval zistil som, že mi v tom predsa len ešte čosi dôležitého chýba. A síce, ako sa vlastne stať dobrým? Akým spôsobom to vykonať? Ako k tomu dospieť? Jednoducho povedané, chýbal mi konkrétny, metodický postup, ako zo seba urobiť dobrého človeka, ktorý odvrhuje zlé.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1409/ako-sa-stat-dobrym-clovekom

 • reagovat

 Skromnosť! Jediná možná cesta!

oto | 03.09.2013 17:54:33
 • Skromnosť! Jediná možná cesta!


  Správa z tlače zo dňa 3.8.2013: Ďalšia vlna horúčav bude dlhšia a intenzívnejšia ako všetky doterajšie v tomto lete. Niektorým ľuďom však podľa klimatológov stále nedochádza, že je to závažný problém. Globálne otepľovanie je totiž možno väčšie zlyhanie ľudstva ako svetové vojny, no krajiny a jednotlivci tomu nevenujú pozornosť.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1308/skromnost-jedina-mozna-cesta

 • reagovat

 Čo nám chce povedať choroba?

oto | 15.08.2013 14:43:55
 • Čo nám chce povedať choroba?


  Človek netuší, ako nesmierne inteligentne je utvorený svet v ktorom žije. A jedným z prejavov tejto neuveriteľnej inteligencie je choroba. Choroba, ako ten najpoctivejší, najpravdivejší a najpresnejší ukazovateľ nášho odklonu od stavu harmónie, ktorý je požiadavkou univerza.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1308/co-nam-chce-povedat-choroba

 • reagovat

 Diablov plán

oto | 15.07.2013 13:30:38
 • Diablov plán

  Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:„Prirodzenosťou ducha je zdokonaľovať sa a napredovať ku Svetlu. Nemôžeme ľuďom úplne zabrániť, ak sa chcú zdokonaľovať a žiť podľa Božích zákonov, ale môžeme ich cez rozum tak ovplyvniť, že zabudnú na to, prečo sem prišli.“

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1307/diablov-plan

 • reagovat

 Ľudia stojaci pod zvieraťom

smilan | 13.06.2013 19:33:13
 • Ľudia stojaci pod zvieraťom


  Človek dneška zaostal za svojim vývojom. Zaostal vo svojom skutočnom vývoji, ktorým ani zďaleka nie je technický pokrok, či úroveň vzdelanosti, ako sa vo všeobecnosti myslí. Znie to neuveriteľne, ale človek dneška, onen prehnane sebavedomý a moderný človek sa vo svojom skutočnom vývoji nachádza pod úrovňou zvieraťa. Pod úrovňou zvierat a ostatného prírodného sveta, ktorý sa na rozdiel od sveta ľudského vyvíjal správne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1306/ludia-stojaci-pod-zvieratom

 • reagovat

 Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

oto | 16.05.2013 17:07:48
 • Nekvalita plodenia plodí nekvalitu


  Pri akte plodenia ľudia zväčša radi klesajú na úroveň zvierat, pretože sa pri tom nechávajú strhávať čisto zvieracími pudmi. Nedokážu v tejto situácii zotrvať na úrovni hodnej a požadovanej od ľudskej bytosti a klesajú hlboko pod úroveň svojej dôstojnosti. No a tento hlboko devalvovaný prístup k aktu plodenia sa nemôže obísť bez tomu zodpovedajúcich dôsledkov. Dôsledkov, ktoré logicky nemôžu byť iné, ako negatívne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1305/nekvalita-plodenia-plodi-nekvalitu

 • reagovat

 Kam vedú naše cesty po smrti?

oto | 25.04.2013 17:25:10
 • Kam vedú naše cesty po smrti?


  Keďže ľudia v tom nemajú jasno, boja sa smrti i toho, čo bude po nej. A pre svoj strach sa radšej rozhovorom o smrti vyhýbajú. Avšak kvôli strachu, prameniacemu predovšetkým z nevedomosti zostávajú v tejto dôležitej otázke aj naďalej neznalými. Je to ako začarovaný kruh, z ktorého niet úniku.

  Viac sa dozviete na:
  http://uvazujme.blog.pravda.sk/2013/04/22/kam-vedu-nase-cesty-po-smrti/

 • reagovat

 Uvidel som smrť!

oto | 04.04.2013 18:24:12
 • Uvidel som smrť!

  Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1303/uvidel-som-smrt

 • reagovat

 Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním

oto | 07.03.2013 18:41:04
 • Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním


  Už si pomaly začíname zvykať a považovať to za normálne, že ľudia vo vyšších riadiacich funkciách, rôzni podnikatelia, manažéri, politici a podobne, majú plat nekoľko tisíc Eur. Avšak aj napriek takémuto, vysoko nasadenému štandardu predsa len z času na čas rozvíri hladinu verejnej mienky informácia o extrémoch. Svojho času to bol napríklad plat istého primátora väčšieho slovenského mesta, ktorý bol väčší ako plat premiéra Slovenskej republiky. Známe sú tiež takzvané zlaté padáky, či iné, podobné nekalé formy v podstate legálneho získavania peňazí.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1302/zakon-rovnovahy-medzi-davanim-a-branim

 • reagovat

 Môžeme všetko, ale...

jan | 07.02.2013 19:11:54
 • Môžeme všetko, ale...

  Pri surfovovaní na internete som nechtiac narazil na video, kde sýrski povstalci zabíjajú vládnych vojakov, ktorí sa im vzdali. Zo zvedavosti som naň klikol, avšak negatívna energia, idúca z neho mi doslova zovrela srdce. Po pár sekundách som to musel zavrieť.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1302/mozeme-vsetko-ale

 • reagovat

 Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?

oto | 17.01.2013 18:09:41
 • Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?


  Z času na čas na verejnosti silnejšie zarezonuje problematika sexuálnej výchovy na školách. Mnoho hlasov je za a mnoho proti, pričom paradoxne, obe skupiny majú pravdu. Majú pravdu tí, ktorí cítia potrebu informovanosti v oblasti sexuálnej výchovy, pretože ide o zásadnú oblasť ľudského života, s ktorou sa je nútený každý z nás určitým spôsobom vysporiadať. Avšak zároveň majú pravdu aj tí, ktorí sa voči niečomu takémuto ostro búria. Sú to zväčša ľudia, hovoriaci o citlivom, morálno etickom probléme, ktorý spomínaná problematika prináša.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1212/sexualna-vychova-na-skolach-ano-nie

 • reagovat

návštěvní kniha

komentáře k diskuzi
ver. 5.0 Generováno : 10.06.2023 6:25 © 2003 - 2023 Intercop | 2007 - 2023 design inspirated by Hedesign